نوار قلب

نوار قلب کشیده شدن نموداری پتانسیل های تولید شده توسط قلب و در واقع نوار فعالیت الکتریکی قلب را الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب میگویند.

اکوکاردیوگرافی

کوکاردیوگرافی که تحت عنوان تست اکوی قلبی هم نامیده می شود، که در آن با استفاده از امواج صوتی تصاویر متحرکی از قلب تشکیل می شود .

تست ورزش

از آنجائیکه بدن شما در حین تست ورزش فعالیت بیشتری دارد به اکسیژن بیشتری هم نیاز دارد، بنابراین قلب باید خون بیشتری را پمپ کند.

غربالگری

غربالگریدر پزشکی راهبردی است که در یک جمعیت به کار می‌رود تا یک بیماری را در افرادی که فاقد نشانه‌ها و علائم هستند، شناسایی کند.

هولتر ریتم قلبی

هولتر ریتم، دستگاه کوچک قابل حملی است که به گردن آویزان شده یا بر روی کمر نصب می‌شود.

هولتر فشار خون

هولتر فشار خون یک روش برای اندازه گیری و مدیریت فشار خون بالا (هایپرتانسیون) در یک دوره ۲۴ ساعته است.