دکتر نعیمه مدرس احمدی

تخصص: بیماری های قلب و عروق

اطلاعات تماس: modarresn@samanhc.com
ساعت‌های حضور در کلینیک : صبح شنبه و دوشنبه ۹-13،عصر چهارشنبه 17-21

سوابق تحصیلی

  • مدرک پزشکی عمومی از مشهد  تخصص قلب و عروق از تبریز
  • تقدیر و جوایز:پزشک نمونه سال 91در دوران خدمت در شهرستان تربت جام

سوابق کاری

  • چهارسال خدمت پزشک عمومی در تربت جام
  • پنج سال بعنوان متخصص قلب در تربت جام
  • چهار سال بعنوان متخصص قلب در بیمارستان مهر مشهد