• همه پزشکان
  • دیابت
  • فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب
  • فوق تخصص نفرولوژی
  • متخصص داخلی
  • متخصص قلب
دکتر بکتاش بیانی

دکتر بکتاش بیانی

متخصص قلب و عروق فلوشیپ بالون آنژیوپلاستی

حضور در کلینیک: صبح روزهای زوج

نوبت ویزیت

دکتر نعیمه مدرس احمدی

بیماری های قلب و عروق

متن کوتاه جهت معرفی اینجا نمایش داده می شود

نوبت ویزیت
دکتر غزال جوادموسوی

دکتر غزال جوادموسوی

متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی

حضور در کلینیک: عصر روزهای شنبه - یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه

نوبت ویزیت

دکتر مهتاب بیانی

متخصص داخلی- دیابت

متن کوتاه جهت معرفی اینجا نمایش داده می شود

نوبت ویزیت

دکتر علی حیدری بکاولی

متخصص قلب و عروق

بیمارستان فوق تخصصی رضوی بیمارستان تخصصی قلب جواد الائمه

نوبت ویزیت

دکتر جواد موحدزاده

متخصص قلب و عروق- فلوشیپ الکتروفیزیولوژی قلب

پزشک متخصص قلب و عروق شهرستان سبزوار

نوبت ویزیت