یک هولتر مانیتور ریتم وسیله قابل پوشیدن کوچکی است که در حافظه خود برای مدتی (معمولا ۲۴ تا ۴۸ ساعت) طبق درخواست پزشک معالج تمام ضربانات قلب شما را ثبت می کند.

این تست معمولا بعد از انجام نوار قلب اجرا می شود بخصوص زمانی که پزشک اطلاعات کافی از وضعیت قلبتان با نوار قلب بدست نیاورد.

پزشک با این تست می تواند متوجه حضور مشکل در ریتم قلبی شود اما در مواردیکه با هولتر مانیتورینگ استاندارد این مساله رخ ندهد پزشک ممکن است به شما پیشنهاد هولتر مانیتورینگ خاصی را بدهد که ضربان قلب شما را برای هفته ها ضبط می کند.

چرا این تست باید انجام شود:

اگر شما علایمی به نفع اختلال ضربان قلب گزارش کنید مانند احساس تپش قلبُ ضربان نامنظمُ سنکوب بدون توجیهُ از حال رفتن یا غش کردنُ این تست ممکن است بعد از انجام نوار قلب برای شما درخواست شود.

دقت کنید گاهی شما شکایتی از اختلال ضربان ندارید اما پزشک شما بدلیل وضعیت قلبی که شما را مستعد به اختلال ریتم قلبی می کند این تست را درخواست نماید.

خطرات این تست:

این تست هیچ گونه ریسک یا خطری برای بیمار ندارد و یک روش غیرتهاجمی بدون درد است که تنها کمی احساس ناراحتی ناشی از تماس پوستی با چسب های لیدها ممکن است داشته باشید. اما باید دقت شود این وسیله خیس نشود بعنوان مثال حمام رفتن یا شنا کردن در زمان داشتن هولتر ممنوع است. از طرفی ضروری است از دیتکتورهای فلزُ آهن رباها ُ مایکرویو ُ پتوهای برقیُ ریش تراش و مسواک برقی در طول مدت هولتر اجتناب شود. چون می تواند باعث اختلال در کار هولتر شود. همچنین ضروری است تلفن همراه و وسایل پخش موسیقی پرتابل به اندازه حداقل ۱۵ سانتی متر از هولتر فاصله داشته باشند.

چگونه آماده تست شوید:

بعد از پایان زمان هولتر و نتیجه :

بعد از زمان تعیین شده شما به مطب پزشک مراجعه کرده تا دستگاه توسط تکنسین از شما جدا شود. سپس نتیجه تست در طی چند روز آینده براساس اطلاعات کسب شده به شما اطلاع داده خواهد شد. ممکن است بعد از انجام تست هولتر پزشک به تشخیص قطعی برسد یا نیاز به انجام تست های اضافی داشته باشید.