تست ورزش چیست؟

تست ورزش به پزشک کمک می کند که درک درستی از عملکرد قلب شما داشته باشد. از آنجائیکه بدن شما در حین تست ورزش فعالیت بیشتری دارد به اکسیژن بیشتری هم نیاز دارد، بنابراین قلب باید خون بیشتری را پمپ کند. این تست می تواند نشان دهد که آیا خونرسانی در شریان های تامین کننده قلب کاهش یافته است یا خیر؟

اقداماتی که برای شما انجام می شود:

چرا این تست درخواست می شود:

آمادگی های لازم جهت انجام تست: