کلینیک قلب و عروق سامان به منظور ارایه پیشرفته ترین مراقبت های قلب و عروق ممکن در یک کلینیک سرپایی تاسیس شده است. این کلینیک تلاش می کند تا شریک زندگی شما در انجام بهترین انتخاب برای مراقبت از خود باشد. در اینجا تلاش شده تا با ایجاد برنامه های مراقبتی ویژه برای هر فرد که شامل پیشگیری/ تشخیص زودرس و استراتژی های درمان غیرتهاجمی استء رویکردی پیشگیرانه داشته باشیم.  نباید فراموش کرد که مداخله زودهنگام برای رفع بیماری قلبی و بهبود کیفیت زندگی کلیدی است.

ارزش های کلینیک قلب و عروق سامان

ما کارکنان و اعضای علمی کلینیک قلب و عروق سامان مقید به توصیه های روز پزشکی و خدمت به افراد از طریق ارزشهای ذیل هستیم: